Historie dorpshuis ‘t Hornhuus

Rond het jaar 1950 werd er al vaak gesproken over de behoefte aan een dorpshuis. Een plaats waar iedereen ongeacht kerkelijke gezindte of maatschappelijke achtergrond terecht kon. December 1956 werden de plannen wat concreter besproken op de vergadering van Plaatselijk Belang.

Het bestuur durfde de verantwoording nog niet aan, ondanks het feit dat er 75% subsidie mogelijk was. Er werd een dorpshuiscommissie ingesteld. In 1961 meldde de commissie nog niet veel verder te zijn gekomen, maar ze zullen proberen “...alsnog een weg te vinden...”.

Die weg hebben ze ook gevonden, want op een buitengewone ledenvergadering vertellen de heren Storteboom, Helmus en Eeuwema dat het wél mogelijk is. Van Rijk, provincie en gemeente kon men 90% subsidie krijgen, zodat er uit het dorp maar 10% hoeft te komen.

Ideeën genoeg

het één nog wilder dan de ander

Alle verenigingen werden benaderd en iedereen had wel ideeën, het één nog wilder dan het andere. Om als volwaardig gesprekspartner bij toekomstige subsidiënten te kunnen fungeren werd er een Commissie tot stichting van een dorpshuis opgericht. Het bestuur is als volgt samengesteld: L. v.d. Molen voorzitter, W. Eeuwema secretaris, T. Storteboom penningmeester. De Graaf werd algemeen adjunct en mevrouw T. Palsma -Hovius zal notuleren.

Om aan de benodigde 12.000,- gulden te komen konden alle inwoners intekenen op lijsten. Dit ging nog niet zo eenvoudig, want niet iedereen wilde meedoen “… je weet maar nooit, er kan wel een cabaret in komen...”

Na heel wat moeilijkheden overwonnen te hebben is het dorpshuis uiteindelijk op 1 juni 1966 door de burgemeester geopend. De naam t Hörnhuus is door dokter Jensma bedacht en met smeedijzeren letters (gemaakt door firma de Wit), op de gevel bevestigd.

Een activiteitencommissie

een gouden idee!

Een gouden idee kwam van het echtpaar Jensma. Ze bedachten dat er een commissie moest komen om activiteiten in het dorpshuis te organiseren. Het dorpshuisbestuur heeft er in 1968 aan toegedragen dat de Culturele Commissie Kornhorn werd opgericht. Deze commissie heeft veel activiteiten in het dorpshuis georganiseerd.

In 1992 raakte het dorpshuis door verschillende oorzaken in financiële problemen. Dit leidde uiteindelijk naar een faillissement in februari 1994. Het dorpshuis bleef eerst open maar sloot toch op 8 april 1994 de deuren. Er volgde een roerige periode waarbij onder andere een keet (met bar) als alternatief dorpshuis op de parkeerplaats werd geplaatst. B en W van Grootegast konden geen tijdelijke vergunning afgeven en hebben de initiatiefnemers gevraagd de keet weer weg te halen.

Er werd een Stichting Behoud Dorpshuis opgericht. Deze stichting heeft het gebouw teruggekocht. Om dit te kunnen doen heeft o.a. de gemeente 10.000,- gulden beschikbaar gesteld. Bovendien stond de gemeente nog garant voor een lening van 110.000,- gulden. Het betekende wel dat het bestuur nauwlettend door de gemeente in de gaten werd gehouden. Bovendien moest ze voor elk bedrag boven de 3000,- gulden toestemming aan de gemeente moest vragen. Hierdoor kon de oranjeborrel van 1994 weer in het heropende dorpshuis plaatsvinden.

Een multifunctioneel gebouw

met hulp van veel vrijwiliggers

Al snel werden er door C en Hec plannen gemaakt om dorpshuis en school samen in een multifunctioneel gebouw te huisvesten. Januari werden de plannen in het dorpshuis getoond en toegelicht. De plannen werden verder uitgewerkt en de boerderij van de fam. Gorter werd zelfs aangekocht. Na ongeveer 8 jaar noeste arbeid door de plannenmakers werd het plan afgeblazen wegens geldgebrek bij de gemeente. Dit tot grote verbazing en ongenoegen van de plannenmakers.

Gelukkig bleef men niet bij de pakken neerzitten. Er kwam weer geld beschikbaar bij de gemeente. Nieuwe plannen werden gesmeed. Er kwam een plan om het gebouw te verbouwen. Met behulp van veel vrijwilligers werd er in ruim een jaar het prachtige gebouw gerealiseerd dat er nu staat. Na de feestelijke heropening op 20 september 2016 kan er weer volop gebruik van worden gemaakt.

Geschreven door Henk Wierenga
Met dank aan Historie Kornhorn

Wilt u een
zaal huren?


Neem contact op

350

15 tot 350 personen

Café

Lekker eten & drinken


Contact